Sall kirke
... et sogn i Folkekirken

Mini-konfirmander, Haurum og Sall

Børn på 3. klassetrin fra Haurum og Sall sogne tilbydes minikonfirmandundervisning hvert år. Familierne får direkte besked.