Sall kirke
... et sogn i Folkekirken

Dåb

Kære forældre

Tillykke med den lille ny i familien.
Jeg skriver til jer for at fortælle lidt om mulighederne for dåb her i Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev kirkedistrikt.

1. Der er muligheder for dåb i en allerede planlagt gudstjeneste. Se gudstjenesterne på hjemmesiden eller i kirkebladet.

2. Mulighed for separat dåbsgudstjeneste på de fleste søndag kl. 12.30 i ønsket kirke, såfremt der er gudstjeneste samme dag om formiddagen.

3. I 2020 er der mulighed for lørdagsdåb om formiddagen på følgende datoer: 12. september og 14. november. ˮFørst til mølleˮ bestemmer datoer og i hvilke kirker, der bliver afholdt dåbsgudstjenester disse lørdage (max. 2 dåbsgudstjenester pr. lørdag og max. 3 dåb i den enkelte dåbsgudstjeneste).

Ring dog altid eller skriv til mig for bookning af dåb, inden eventuelle festlokaler bookes.

Se evt. dette link for at høre en mors tanker, om det at få sit barn døbt.
I er også meget velkomne til vende eventuelle tanker om dåb med mig.

Bedste hilsen
Sognepræst Lene Sander
Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Pastorat
Niærvej 7,
8450 Hammel
Tlf.: 8696 4024 - 2917 4024
Mail: lesa@km.dk