.
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Jeppe Jørgensens familiegravsted

På Sall kirkegård står denne gravsten over gårdejer Jeppe Jørgensen og hustru Bodil Marie Jørgensen født Jensen.

I 1922 indstiftede parrets datter lærerinde Ane Jørgensen Jakobsen i Esbjerg et legat. Legatet hedder ˮGaardejer af Sall Jeppe Jørgensens og Hustru Bodil Maries Legat for gamle og trængende Mænd og Kvinder i Sall Sognˮ. Ifølge fundatsen skal dette legat udrede alle omkostninger til vedligeholdelse af stifterens forældres gravsted i al den tid kirkegården består.

Efter stifterens død den 7.10.1950 overgik bestyrelsen af legatet til sognerådsformanden i Sall, ved kommunalreformen i 1970 til Hammel kommune og ved kommunalreformen i 2004 til Favrskov kommune. I 2012 foretog kommunen en gennemgang af alle eksisterende legater og et stort antal meget små legater, herunder dette, blev nedlagt. Den resterende del af kapitalen blev overført til Sall kirke og bruges nu til vedligeholdelse af gravstedet.