.
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Vejviser

Generelt skal alle anmeldelser om registrering af navne, faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk.

FØDSEL og FADERSKAB:

Gifte forældre, som har født på et sygehus, skal intet foretage sig. Sygehuset melder fødslen til sognet, og ægtefællen bliver automatisk registreret som far.

Ugifte forældre, som ønsker fælles forældremyndighed, kan via borger.dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til bopælssognet inden 14 dage efter fødslen.

Såfremt faderskabet ikke anerkendes og fælles forældremyndighed ikke ønskes eller Omsorgs- og ansvarserklæringen er indgivet senere end 14 dage efter fødslen overgives sagen til Statsforvaltningen, som foretager den videre sagsbehandling, Læs mere om Statsforvaltningen på www.statsforvaltning.dk

DÅB og navngivning ved dåb:

Anmeldes til sognepræsten i en kirke, man har tilknytning til. Gudstjenestetidspunkter kan ses i kirkebladet, på kirkens hjemmeside eller på www.sogn.dk. Følgende oplysninger skal bruges ved dåb: barnets navn og 2 – 5 faddere med navn og adresse (faddere skal være døbte).

NAVNGIVNING uden dåb:

Anmeldes til bopælssognet via borger.dk ved anvendelse af forældrenes digitale signaturer. Barnet kan til enhver tid senere blive døbt, hvis dette ønskes.

Husk et barn skal navngives inden det er 6 måneder.

KONFIRMATION:

Der afholdes hvert år konfirmation to steder i pastoratet. Konfirmationsforberedelsen foregår i hhv. Houlbjerg (for Houlbjerg og Granslev sogne) og Niær (for Haurum og sall sogne). Læs mere under Houlbjerg eller Niær.

VIELSE:

Anmeldes hos sognepræsten. Der skal endvidere via borger.dk indsendes ægteskabserklæring til bopælskommunen, hvorefter kommunen udsteder en prøvelsesattest (gyldig i 4 måneder efter udstedelsen). Prøvelsesattesten skal være sognepræsten i hænde i god tid inden vielsen, og kan evt. afleveres ved vielsessamtalen. Der skal også oplyses mindst 2 vidner med navn og adresse. Ønskes navneændring i forbindelse med vielse, anmeldes dette i god tid til bopælssognet via borger.dk. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

DØDSFALD:

Såfremt begravelse/bisættelse ønskes i folkekirken træffes hurtigst muligt (inden 2 dage) aftale med sognepræsten. Kontakt evt. også en bedemand. Pårørende eller bedemanden anmelder dødsfaldet via borger.dk.

NAVNEÆNDRING:

Anmeldes til bopælssognet via borger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbindelse med vielse koster gebyr.

SAMTALE:

En henvendelse er altid velkommen, hvis nogen ønsker - eller hører om én, der ønsker - en samtale.

Læs mere om dåb, vielse etc. på folkekirkens hjemmeside: www.folkekirken.dk