Sall
Sall kirke
Sall sogn

Gamle dokumenter

Der er ikke bevaret ret mange originale dokumenter fra tiden før reformationen. Men i Århus bispearkiv findes tre dokumenter, der vedrører den sidste katolske (og første protestantiske) præst i Sall-Thorsø pastorat, Jens Pedersen. Dokumenterne findes i dag på Rigsarkivet i København, og de ser således ud:

Det første dokument er skrevet på latin og endnu ikke tydet. Til de to øvrige gengives teksten her i to versioner. Den første er ordret, den anden er moderniseret, så den er nemmere at forstå.

Dokument År Tekst Moderne Billede
Biskop Niels Clausen af Århus overdrager præsten Jens Pedersen sognekirken i Sall som er blevet ledig ved hr. Oluf Hinds død. 1520 original moderne Biskop Niels Clausen af Århus overdrager præsten Jens Pedersen sognekirken i Sall som er blevet ledig ved hr. Oluf Hinds død.
Sall sognevidne givet sognepræst Jens Pedersen om forlig mellem ham og Frans Jensen om stedsmål og sædekorn mv. 1521 original moderne Sall sognevidne givet sognepræst Jens Pedersen om forlig mellem ham og Frans Jensen om stedsmål og sædekorn mv.
Frederik I stadfæster en landsretsdom, hvorefter præsten Jens Pedersen, sognepræst i Sall, frikendes for at have slået Jens Olufsens datter Anne Jensdatter, så at hun døde. 1524 original moderne Frederik I stadfæster en landsretsdom, hvorefter præsten Jens Pedersen, sognepræst i Sall, frikendes for at have slået Jens Olufsens datter Anne Jensdatter, så at hun døde.