.
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Gamle dokumenter

Der er ikke bevaret ret mange originale dokumenter fra tiden før reformationen. Men i Århus bispearkiv findes tre dokumenter, der vedrører den sidste katolske (og første protestantiske) præst i Sall-Thorsø pastorat, Jens Pedersen. Dokumenterne findes i dag på Rigsarkivet i København, og de ser således ud:

Det første dokument er skrevet på latin. Til dokumenterne gengives teksten her i to versioner. Den første er ordret, den anden er moderniseret, så den er nemmere at forstå.

Dokument År Ordret Moderne Billede
Biskop Niels Clausen af Århus overdrager præsten Jens Pedersen sognekirken i Sall som er blevet ledig ved hr. Oluf Hinds død. 1520
Sall sognevidne givet sognepræst Jens Pedersen om forlig mellem ham og Frans Jensen om stedsmål og sædekorn mv. 1521
Frederik I stadfæster en landsretsdom, hvorefter præsten Jens Pedersen, sognepræst i Sall, frikendes for at have slået Jens Olufsens datter Anne Jensdatter, så at hun døde. Tinglæst på Houlbjerg herredsting 1552, formentlig i forbindelse med skifte efter Jens Pedersen. 1524