.
Hilsen fra Lene
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Korsang for børn

Børnekoret "Løvsangerne"

Løvsangerne er et kor for både drenge og piger fra 2. til 6. klasse. Vi synger mange forskellige slags musik: rytmiske og klassiske sange og salmer, kanons og lettere flerstemmige korarrangementer. Vi laver hver gang kor-opvarmning, hvor vi træner sangstemme og rytmefornemmelse.

Vi synger til koncerter og udvalgte gudstjenester, tager på lejr og korstævner sammen med andre kor - og meget andet.

Løvsangerne øver hver torsdag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg Konfirmandstue.

Det koster 50 kr pr. barn for et helt skoleår at være med. Man er velkommen til at komme på besøg i koret, før man beslutter sig for, om man vil være med.

Yderligere oplysning hos korlederne:
Martin Nipgaard Hansen - tlf. 6177 0578
Birgitte Østergaard Petersen - tlf. 6177 7653

Fra 2014 har koret fungeret som et samarbejde mellem 7 kirkesogne, nemlig Laurbjerg, Værum og Ørum i nord og Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev i syd.

"Julekor" - et skole-kirke-projekt

Fra efterårsferien frem til jul er der tilbud om børnekor på Frijsenborg Friskole en gang ugentligt. Det er primært for børn i 3. til 6. klasse.

Julekoret deltager i Lucia-gudstjenesten i Sall Kirke 2. søndag i Advent samt ved skolens julemarked.

Der gives besked om korstart via opslag på skolen samt på skoleintra.

Yderligere oplysning hos organist og korleder Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653