Sall kirke
... et sogn i Folkekirken

Sall kirke på Google StreetView