Sall
Sall kirke
Sall sogn


FOREDRAGSAFTEN MED GERDA JESSEN

Skrevet: 03-10-2017

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 gæster sognepræst Gerda Jessen fra Skorup og Tvilum sogne det nye sognehus i Houlbjerg, Villungsvej 16, med foredraget: ”Præstefamilie i seks generationer”.

Gerda Jessen siger følgende om foredraget: ”Neergaard Jessen familien har gemt masser af historier fra forgangne tider i de jyske præstegårde, og jeg vil fortælle nogle af disse; om livet i sogn og kirke igennem mere end 200 år.”

Gerda Jessen er i øvrigt søster til forfatteren Ida Jessen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til brygning af kaffe beder vi om tilmelding senest den 24. okt. til Kirsten Larsen på tlf. eller sms til 30 34 27 95 eller mail: vm30@privat.dk.

Arrangørerne Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg menighedsråd byder alle hjerteligt velkomne!


Luther på Spil - ved Fussingø Slot

Skrevet: 26-09-2017

750 konfirmander fra Favrskov Provsti er for første gang med i historisk rollespil.

Alle konfirmander i Favrskov Provsti sendes på dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til et Europa i brydningstid. Det sker lørdag 30. sep. 2017 kl. 08:00 - 16:00 på Fussingø Slot, Vasevej 9, 8920 Randers NV, hvor de unge sammen med 110 frivillige og en sværm af præster tager farverige kostumer på, afleverer mobiltelefonerne og bruger rekvisitter som sværd til slagmarken, afladsbreve, relikvier og meget mere. Alle skal de være aktive, samarbejde og tage stilling til dilemmaer.

Anledningen er, at det den 31. oktober 2017 er 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Den begivenhed betragtes som startskuddet til reformationen, som nu 500 år efter bliver markeret mange steder i Europa, også i Danmark, hvor folkekirken er luthersk. Men hvad er luthersk og hvem var Luther, der satte skred i både kirker og samfund?

”Vi formidler både kirke- og kulturhistorie, og i manuskriptet er der lagt vægt på at se nuanceret på datiden. Samtidig skal konfirmanderne prøve at finde ud af, hvad det var, Luther gjorde op med, og hvilken holdning de selv har til det hele.”, siger sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen.

”Vi vil være nutidige i vores form, så konfirmanderne får noget med hjem og kan drage paralleller til både vores samfund og deres hverdag. Forud har de fået noget at vide om både Luther og historien, så de har en baggrund for at lege med. Til en gudstjeneste med dem talte vi fx kun latin, som man gjorde det i kirken, før Luther slog til lyd for, at man skal høre om kristendommen på sit modersmål. Det var sjovt at se konfirmandernes reaktion på det,” tilføjer sognepræst Eva Pedersen.

I rollespillet er den røde tråd hele vejen igennem Luthers eget liv fra tordenvejret over klosteret i Erfurt, rejsen til Rom, Wittenberg, rigsdagen i Worms, Wartburg og endelig frem til bondekrigen, hvor konfirmanderne bliver involveret både praktisk og idemæssigt. Ganske vist møder konfirmanderne en broget skare af bødler, lommetyve, sladrekællinger, spioner, musikanter, borgere og bønder, bondekrigere og munke, men de træffer så sandelig også historiske personer – naturligvis også Martin Luther! Konfirmanderne bliver udfordret på både deres holdninger og deres samarbejde, når de står ansigt til ansigt med djævlen, når de bliver snydt til at købe afladsbreve og meget mere. Jo, konfirmanderne får brugt deres krop og sig selv til at lære historien.


Høstfejring i Granslev søndag d. 8. oktober

Skrevet: 11-09-2017

Kl. 17.00 i Granslev Kirke - Efter gudstjenesten er der middag i forsamlingshuset.

Orkestret ”Fars grise og Co.” medvirker med festlig musik i kirken og spiller op til dans i forsamlingshuset.

Middag og underholdning er gratis, men af hensyn til kokken bedes om tilmelding til Steen Rasmussen senest 3. okt. på sms til 30 34 52 69 eller mail: steen@europilgrim.dk

Alle er hjerteligt velkomne!


Høstfejring i Houlbjerg torsdag d. 14. sept. 2017

Skrevet: 11-09-2017
Vi starter i Houlbjerg kirke kl. 17.00

og fortsætter i Forsamlingshuset kl. ca. 18.15.

I en smukt pyntet kirke vil kurve med frugt og grønt blive båret frem som et synligt bevis på skaberkraften, og vi vil synge nogle af årstidens dejlige salmer og sange, og kirkernes voksenkor vil underholde. Bagefter er der fællesspisning i forsamlingshuset

Tilmelding til maden samt donation af høstkurve til:

Marianne Jessen på sms til 61 54 15 56 eller mail: jessen.marianne@gmail.com

senest fredag den 9. sept.

Pris for maden: 25,- kr., børn op til konfirmationsalderen er gratis. Beløbet opkræves ved indgangen til forsamlingshuset. Drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser.

Kurvene med afgrøder vil blive sat på auktion i forsamlingshuset, og overskuddet vil gå til at støtte gode formål.

Alle er hjerteligt velkomne! Houbjerg Borgerforening og Menighedsråd


ÆLDREUDFLUGT TIL LILLE VILDMOSE - Torsdag den 24. august 2017

Skrevet: 04-08-2017
Først besøges Lille Vildmosecenteret, derefter serveres kaffen i Café Soldug, og kl. 15.00 er der guidet tur rundt i mosen i vores egen bus. Praktisk påklædning, solidt fodtøj og egen kikkert kan med fordel medbringes.

Bussen afgår kl. 11.30 fra Sall kirke, kl. 11.45 fra Haurum kirke og kl. 12.00 fra Sognehuset i Houlbjerg

Tilmelding senest den 16. august til Kirsten Larsen: 86 96 44 97 – 30 34 27 95 – vm30@privat.dk. Pris : 20 kr.

Alle pensionister i de 4 sogne eller med tilknytning til sognene er hjerteligt velkomne!.