Sall kirke
Sall sogn

Kirkekoret i Sall kirke - Kyrie Eleison