Sall kirke
.
Det foregår i sognet
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Debatmøde med bispekandidater i Gjern