Sall kirke
Sall sogn

Debatmøde med bispekandidater i Gjern