close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

INDVIELSE AF SOGNEHUS

Indvielsen af nyt fælles sognehus, Villungsvej 16, Houlbjerg finder sted

7. maj 2017 kl. 11.00 - ca. 16.00

Program

11.00 - 12.00 Festgudstjeneste i Houlbjerg Kirke

12.15 - 14.00 Officiel indvielse med frokost

14.00 - 16.00 Lær huset at kende. Kaffe og kage

Alle interesserede er hjerteligt velkomne til frit at komme på besøg i løbet af dagen i kortere eller længere tid, som det kan passe

Skærtorsdag i Houlbjerg kirke

2017-04/img_0432.jpg

Koret synger til gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag i Houlbjerg kirke.

2017-04/img_0437.jpg

Påskemåltid i våbenhuset efter gudstjenesten

I Houlbjerg Kirke er der lam på tallerknen og vin i glasset når det skærtorsdag markeres at Jesus på den aften indtog det sidste måltid med disciplene. Gudstjeneste og efterfølgende spisning i våbenhuset går op i en højere enhed.

Den næste store fejring i Houlbjerg bliver den 7. maj, når det fælles sognehus for Sall, Haurum, Granslev og Houlbjerg skal indvies. Dagen starter med gudstjeneste i kirken kl. 11-12,  hvorefter der er frokost og officiel indvielse med taler i sognehuset. Fra ca kl 14 til 16 er der kaffe og kage samtidig med at der foregår forskellige aktiviteter rundt i huset, så man kan få et lille indtryk af hvad der vil komme til at ske i huset fremover.
Alle er velkomne til at deltage i dele af eller hele arrangementet.

 

Del din søndag med verdens mest udsatte

Sogneindsamling den 12. marts 2017 – sæt kryds ved datoen

Denne søndag vil Haurum, Houlbjerg, Granslev og Sall sogne gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden som muligt så alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Søndag den 12. marts begynder dagen med gudstjeneste kl. 9.30 i Haurum kirke, hvorefter indsamlerne mødes i Haurum Forsamlingshus kl. 10.30 og indsamlingen skydes i gang.

Der er fælles frokost for alle indsamlere kl. 12.30. Stedet meddeles indsamlerne.

Indsamlingsleder er Mette la Cour. Meld dig som indsamler hos Mette på 41 73 11 85 eller mettelacour@fdf.dk allerede nu!

Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Logoet er en fisk, og måden at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.”

Mette la Cour siger: ”Det er første gang, vi laver sogneindsamling i sognene og jeg håber på, at der er stor opbakning. Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre må flygte og flere kommer i skole. Det synes jeg giver rigtig god mening at samle ind til,”

Fotograf Mikkel Østergaard

SOGNEAFTEN

MED FOREDRAG AF ANDERS LAUGESEN

tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 i konfirmandstuen, Niær Præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel (NB ændret dato!)

Emne: Viden, visdom og Vorherre i verden

Anders Laugesen giver selv følgende appetitvækker på foredraget: ”Vi ved så meget om alt lige fra atomer til stjernetåger. Alligevel hænger verden ikke altid særlig godt sammen. Klimaforandringer, krige og elendig kaffe. Hvad skal man dog stille op? I foredraget er der et bud på, hvorfor skønhed, sansning og syn for næsten er afgørende for at finde Vorherres visdom i verden. Der smages, lyttes og spejdes under vejs efter spor af skønhed”.

Om foredragsholderen: Anders Laugesen er vært på Mennesker og tro på P1. Desuden varetager han opgaver i forbindelse med gudstjenestetransmission og ide-udvikling på TRO-redaktionen. Han er cand. phil. i religion fra Aarhus Universitet og har derudover tillægseksamen med ret til at søge embede som præst i Folkekirken. Anders Laugesen har rejst i det meste af verden for at studere verdensreligionerne i deres levende sammenhænge. Han har siden slutningen af '80erne arbejdet med at formidle trosstof i radio, TV, videoproduktioner, trykte medier, i forsamlingshuse og sognegårde. Primært i Danmark, men også i udlandet.

Foredraget er gratis, men af hensyn til kaffebordet bedes om tilmelding senest 24. februar til Hanne Hounsgaard, tlf. 86 96 46 26, eller mail: e-haurum@mail.tele.dk

 

NATKIRKE I GRANSLEV

FREDAG D. 3. FEBRUAR KL. 20.00

Programmet omfatter 2 dele:

Første del er en symbolsk fortælling i lyd og billeder om liv, død og håb.

Anden del består i en anderledes gudstjeneste, der skifter mellem fælles aktiviteter og individuel fordybelse i bøn eller meditation.

Kirkens voksenkor medvirker.

Gudstjenesten har et meditativt præg.

Alle er velkomne!