Fakturaer Sall sogn

  
Leverandørindholddatobeløbudligningvisnoteedit
Special-entreprenørenGravkastning29-06-20193.300,00 kr.
Special-entreprenørenGravning og tildækning31-01-20182.600,00 kr.