Fakturaer

  
Leverandørindholddatobeløbudligningvisnoteeditslet
Favrskov ForsyningSpildevand05-09-2017770,00 kr.
Favrskov ForsyningAfregning 2016 og 1. aconto 201705-03-2017980,00 kr.